Kurs i digital PR på distans

Den här kursen ger dig en introduktion till digital PR. Vi går igenom grunderna inom PR och fördjupar oss sedan inom olika strategier och sätt att arbeta strategiskt och framgångsrikt med PR.

Kursen delar sitt fokus på både praktiska och teoretiska element. Du lär dig hur saker fungerar (det teoretiska), och du lär dig hur du faktiskt uträttar olika PR-aktiviteter (det praktiska). 

Efter avklarad kurs har du nog med kunskap för att jobba med digital PR. 

I kursen går vi grundligt igenom bland annat följande områden:

  • Klassisk PR och medierelationer
  • Strategiska samarbeten och event
  • Influencermarketing
  • Datadriven PR 
  • Egna kanalers roll i PR-arbetet 
  • Krishantering 
  • Att mäta PR
  • PR-planen

Vem är kursen i digital PR för?

Kursen passar utmärkt för alla som vill kompetensutveckla sig inom digital PR. Nedan listar vi några av dom som kan tänkas ha nytta av att gå kursen. Känner du att du inte passar in nedan så betyder det inte att kursen inte är för dig. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur kursen kan passa din situation.

För dig som jobbar eller har jobbat med PR (men inte digitalt)
Om du har studerat eller jobbat med PR men inte jobbat med digital PR är vår kurs en utmärkt inkörsport till området. I kursen har du möjlighet att utveckla din kompetens inom marknadsföring och addera mer praktiska element i den digitala världen. Kursen passar även för dig som jobbat lite med digital PR, men där du fortfarande känner att du saknar vissa element. 

För dig som vill jobba med digital PR, men saknar förkunskap
Den här kursen kräver inga förkunskaper av deltagaren. Om du är nyfiken på, eller vill jobba med digital PR passar alltså kursen utmärkt för att bygga upp den kunskap som krävs för att få ett jobb inom området. 

För dig som driver ett företag och vill växa din verksamhet digitalt
Ett stort fokus i kursen är på praktiskt applicerbara övningar. Det innebär att om du har en verksamhet som du vill jobba med under kursens gång, så kommer du kunna nyttja kursen till sin fulla potential. Om du gör övningarna och följer råden i kursen finns alla chanser att du kommer öka ditt företags digitala synlighet i förtjänade kanaler.

Vad kan jag jobba med efter kursen?

Efter kursen har du möjlighet att jobba med digital PR och PR. 

Som certifierad (efter avklarad kurs) kommer du ha möjlighet att söka till och ha chans att få juniora roller på byråer eller inhouse på företag. Du kan självklart även applicera dina kunskaper på ditt egna företag. 

Några jobbtitlar som du kan få efter avklarad utbildning är:
PR-konsult 
Digital PR Manager
Social media manager
Digital strateg 
Content specialist 
Kommunikatör 
PR-specialist 
PR-ansvarig 
Digital marknadskommunikatör

Kursansvarig: Karin Bäcklund

Karin Bäcklund har jobbat med digital kommunikation och PR i drygt 13 år, både på byråsidan men även som anställd på företag och organisationer. Sedan snart två år driver hon egna byrån Not just Cake. 

Karin är en van föreläsare och har bland annat varit kursansvarig på Berghs under sex år.

Läroplan

Kursen delas in i 10 moment och tillhörande delmoment.

Tillhörande varje moment finns det uppgifter att lösa, tutorials som visar exempel på praktisk användning, instuderingsmaterial och uppgifter eller quiz för att testa dina kunskaper.

Kursen nyttjar i huvudsak dessa medel för utlärning:
Inläsningsmaterial
Videomaterial
Övningsuppgifter
Quiz
Certifieringstest

Del 1: Om PR
I det första momentet går vi igenom grunderna i PR och digital PR. Vi går igenom PR på ett övergripande plan för att i kommande moment kunna djupdyka i de olika områdena. Efter den här delen kommer du kunna förstå vad det innebär att jobba med PR och hur du ska kunna prioritera vad som är bäst för dig och din verksamhet att satsa resurser på. 

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång om PR och digital PR 
– Genomgång om varför man jobbar med PR
– Genomgång om i vilken ände man börjar (varför ska du synas, vad vill du uppnå, vem vill du synas för, var vill du synas, vad vill du säga och när vill du säga det?
– Genomgång om hur du prioriterar 

Del 2: Klassisk PR 
Här går vi igenom klassisk PR eller mediebearbetning som man också kallar det. Vi går igenom vad journalister betraktar vara en nyhet, hur man framgångsrikt skapar nyheter som journalisterna vill skriva om och arbetsprocessen. 

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av vad en nyhet är
– Genomgång av hur man gör en prioriteringslista över media (och andra producenter i det nya medielandskapet) 
– Genomgång i hur man skriver ett pressmeddelande 
– Genomgång i hur man skriver en debattartikel
– Genomgång i hur man säljer in en nyhet eller debattartikel
– Genomgång i hur man skickar ut pressmeddelanden
– Genomgång i hur man sätter ihop moderna presskit 
– Genomgång i vad man ska tänka på när man blir intervjuad av en journalist 

Del 3: Ta en expertroll 
Det har aldrig varit lättare att bygga en expertroll tack vare det digitala medielandskapet. I momentet går vi igenom vilka fördelar det finns med att inneha en expertroll och hur man kan jobba för att stärka sin eller talespersoners expertroll digitalt.

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång i varför det är bra att ha en expertroll
– Genomgång i hur man gör för att bygga en expertroll
– Genomgång i hur man bygger talespersoner i organisationer

Del 4: Egna kanaler 
De egna kanalerna spelar en viktig roll i det moderna PR-arbetet. Det finns fantastiska möjligheter att stärka sitt varumärke genom de egna kanalerna och på så sätt underlätta PR-arbetet. I momentet går vi igenom olika viktiga kanaler, hur man bäst jobbar i sociala kanaler, hur man planerar sitt arbete och olika typer av innehåll. 

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av webb
– Genomgång av relevanta sociala kanaler
– Genomgång av hur man gör en innehållsplan
– Genomgång av Content marketing
– Genomgång av Podcasts 

Del 5: Influencer marketing och strategiska samarbeten
Influencers är viktiga producenter i det digitala medielandskapet och många har en större räckvidd än de traditionella mediehusen. I momentet går vi igenom fenomenet, trender och hur man jobbar framgångsrikt med influencers.

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av hur man gör ett bra urval
– Genomgång av hur man pitcha mot en influencer
– Genomgång av de nätverk och verktyg som finns
– Genomgång av hur du skapar content ihop med Influencers
– Genomgång av hur du jobbar med ambassadörer och opinionsbildare
– Genomgång av övriga strategiska samarbeten 

Del 6: Event 
Att delta vid eller anordna event är bra sätt att stärka relationer med målgrupper, för att nå ut till nya målgrupper och för att ta en expertroll bland annat. Fokus i momentet ligger i kommunikationen kring ett event för att maximera effekten.

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av fördelar med olika typer av event
– Genomgång av kommunikation vid event

Del 7: Datadriven PR
Datadriven PR betyder dels att man jobbar efter data för att bli bättre i sina insatser, men man kan även använda data för att skapa PR. I momentet fokuserar vi på hur man kan skapa PR från olika typer av data. 

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av fördelar med att jobba datadrivet
– Genomgång av olika typer av datadriven PR 

Del 8: Omvärldsbevakning och krishantering 
Att förstå och hänga med i omvärlden är viktigt när man jobbar med PR och därför är omvärldsbevakning en viktig del i jobbet. Det är speciellt viktigt för att snabbt kunna agera för att undvika att hamna i en kris eller för att en kris ska förvärras. I momentet går vi igenom vad man kan göra för att förebygga och hantera kriser.

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av omvärldsbevakning och tjänster
– Genomgång av krisförebyggande åtgärder
– Genomgång av hur man ska agera vid en kris

Del 9: Mäta PR 
Vi kan mäta allt mer men det kan ändå vara svårt att veta exakt vad som är relevant att mäta. I momentet fokuserar vi på relevanta mål, vad och hur man mäter PR och egna kanaler. 

Dom huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av relevanta mål
– Genomgång av vad man kan mäta i egna kanaler
– Genomgång av vad man kan mäta inom PR

Del 10: PR-plan
All kommunikation bör följa en strategisk plan för att uppnå önskad effekt. I sista momentet går vi igenom innehållet i en PR-plan och hur man tar fram en bra och relevant PR-plan. 

Dom huvudsakliga momenten är:- Genomgång av innehåll i en PR-plan
– Genomgång av hur man tar fram en relevant PR-plan

Säker och enkel betalning med Klarna. Få tillgång till kjursen direkt.

Gå med kursen nu

FAQ – Vanliga frågor

Hur lång tid tar kursen att genomföra?
Vi uppskattar att kursen tar mellan 20 och 25 timmar att genomföra. 

Hur länge har jag på mig att bli klar?
Vi har ingen tidsgräns på våra kurser. Om du köper kursen har du tillgång till den för alltid. 

Många av våra deltagare kommer tillbaka till kursen och använder den som en resurs långt efter att dom genomfört den. Vårt varmaste tips är att även du gör detta om det passar dig!

När startar kursen?
Kursen går helt på distans och har därför inget startdatum men. Du börjar när det passar dig!

Har kursen någon sammankomst?
Nej. Hela kursen sker online på distans genom vår plattform. 

Krävs det någon förkunskap?
Nej, du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. Vi går alltid igenom grunderna innan vi går igenom mer avancerade koncept. 

Är kursen lärarledd?
Ja. Vår kurs i digital PR på distans är ledd av Karin Bäcklund. Under kursens gång har du möjlighet att kontakta Karin med kursrelaterade frågor. 

Hur ansöker jag till kursen?
Du behöver inte ansöka. Du köper istället kursen och får efter några minuter tillgång till kursplattformen. Sen är det bara att sätta igång med dina studier!

Får jag något bevis efter att ha genomfört kursen?
Ja, om du klarar av vårt certifieringstest får du ett certifikat som visar på din kunskap. Du har flera möjligheter att klara av detta test.