Kurs i influencer marketing på distans

I den här kursen kommer du erhålla en praktisk genomgång av de viktigaste elementen i Influencer Marketing – ett av de snabbast växande marknadsföringsmetoderna just nu!

Det finns miljontals innehållsskapare på sociala medie-plattformar som YouTube, Instagram och andra plattformar man kan dra nytta av när man vill föra ut sitt budskap. Denna strategi har framgångsrikt anammats av många stora varumärken både nationellt och globalt. Detta har lett till att allt fler företag efterfrågar kompetens inom Influencer Marketing.

Kursen fokuserar på att täcka alla viktiga moment inom Influencer Marketing – från att hitta influencers till att utvärdera resultatet. I kursen, som också innehåller praktiska mallar du kan ta med dig ut i arbetslivet, får du lära dig hur du skapar tillväxt och även väver ihop Influencer Marketing med betald annonsering på Facebook. Kursen riktar sig till dig som driver eget, arbetar eller vill arbeta på ett B2C-varumärke (dvs. som arbetar med försäljning mot konsumenter).

Din kurshandledare, Influencer Marketing-experten Alexander Gradin, kommer även finnas tillgänglig under kursens gång för frågor, för att säkerställa att du på riktigt blir en Influencer Marketing-expert på en vecka!

I kursen går vi grundligt igenom följande områden:
Medielandskapet förr, nu och vad som komma skall
Varför influencers fungerar
Marknadsmixen och hur influencers passar in
Kampanjanatomins alla fyra delar
#1. Research
#2. Outreach
#3. Förhandling
#4. Uppföljning
ROI, resultatutvärdering (inkl. mall)
Övningsuppgifter
Tekniska verktyg och hjälpmedel
Paid Social – betald annonsering i samband med influencers
Sociala medier – hur varumärken växer sina kanaler och blir attraktiva
Användargenererat innehåll (UGC)
Quiz/slutprov
Mailkontakt med kursskaparen för frågor

Vem är kursen i Influencer Marketing för?

Kursen är specifikt riktad för dig som vill förstå hur Influencer Marketing-världen fungerar. Den är ämnad för studenter, karriärister och marknadsförare som vill förstå metoden och få insikter i hur man går tillväga för att framgångsrikt lyckas med Influencer Marketing.

Den speglar expertisen ett B2C-varumärke (företag som säljer mot konsument och inte företag) måste besitta för att kunna skapa tillväxt och försäljning såsom andra framgångsrika varumärken gjort med hjälp av Influencer Marketing. Varje år har investeringarna i Influencer Marketing ökat lavinartat och med kursen hoppas vi att kunskapsnivån höjs för att främja ännu bättre resultat i sina kampanjer.

En målgrupp som kursen är bra för…
– För dig som jobbar, vill jobba eller har jobbat med digital marknadsföring på ett B2C-varumärke
– För dig som har en någorlunda förkunskap kring hur Influencer Marketing fungerar
– För dig som driver ett eget företag och vill växa din e-handel eller verksamhet
– För dig som har som strategi att knyta dig an ambassadörer till ditt varumärke

Influencer Marketing fungerar allra bäst som marknadsföringsmetod för…
– Varumärken som arbetar mot konsumenter (B2C)
– Varumärken som primärt önskar nå kvinnor 13-60 år
– Varumärken som säljer produkter och tjänster som influencers gärna samarbetar med

Om du har studerat eller arbetat med marknadsföring är denna kurs ett utmärkt nästa steg för att skaffa dig expertis inom Influencer Marketing. Fler och fler varumärken använder sig idag av influencers för att skapa content, bygga varumärke och driva försäljning. Efter utförd kurs kommer du därför bli mer attraktiv för arbetsgivare som arbetar med influencers.

Du behöver inga förkunskaper, annat än en allmän vana av sociala medier (t.ex. som användare). Kursen lämpar sig väl för dig som även arbetat med digital marknadsföring, men där du känner att du vill spetsa till dina kunskaper och bredda ditt område.

Vad uppnår jag efter den här kursen?

I kursen lär du dig strategier och best practice som direkt efter avslutad kurs kan användas för att:
– Söka tjänster hos arbetsgivare som efterfrågar Influencer Marketing-kompetens
– Nyttja kunskapen i att bygga ett eget influencer-nätverk för ditt egna företag
– Räkna på vad du får tillbaka av dina Influencer Marketing-kampanjer
– Få mallar för hur du bör kontakta samt skriva vattentäta avtal med influencers
– Samarbeta med influencers baserat på data och förväntat resultat

Vad kan jag jobba med efter kursen?

Kanske är du redan idag en Social Media Manager, Community Manager eller Marketing Manager. Denna kurs utrustar dig då till att bli den personen på arbetsplatsen som också kan hantera uppbyggnaden av ett ihouse influencer-nätverk.

Har du en tidigare erfarenhet av sociala medier, eller arbete inom området, kan du söka roller som kräver Influencer Marketing-expertis. Ett vanligt förekommande namn på rollen för någon som arbetar enbart med Influencer Marketing är “Influencer Marketer”, alternativt att rollen är titulerad som någonting annat och ansvarsområdet Influencer Marketing är adderat.

Kursansvarig: Alexander Gradin

Alexander Gradin grundade 2015 ett av Nordens ledande influencer-nätverk, Beatly. Han har innehaft rollen som VD och försäljningschef och därigenom utbildat kampanjplanerare och säljare som gått från ingen kunskap alls till att axla rollen som Influencer Marketer med bravur. Han har hållit föredrag på Webbdagarna och föreläst på Berghs, IHM, Stockholms Universitet och en mängd konferenser.

Du kan läsa mer om Alexander här.

Läroplan

Kursen delas in i 11 moment och tillhörande delmoment.

Tillhörande varje moment finns det uppgifter att lösa, videos som visar exempel på praktisk användning, instuderingsmaterial och quiz för att testa dina kunskaper.

Kursen nyttjar i huvudsak dessa medel för utlärning:
Inläsningsmaterial
Videomaterial
Bildförklaringar
Övningsuppgifter
Quiz

Del 1: Medielandskapet förr, då, nu och framtiden
I denna delen blickar vi tillbaka på hur och när Influencer Marketing kom till – samt varför det fungerar och är en marknadsföringsmetod att räkna med för evigt.

Vi går även igenom hur marknaden i Sverige ser ut och hur influencers segmenteras in i storlekar (nano, micro, macro, ikoner), samt vilka olika kategorier av influencers som är vanligast.

Del 2: Influencer Marketing i marknadsmixen
I denna delen går vi igenom hur marknadsmixen för företag ser ut och gör en genomgång av den klassiska AIDA-modellen. Vi applicerar sedan AIDA-modellen på Influencer Marketing och ger konkreta exempel på hur influencers kan leda till anskaffning av nya kunder.

De huvudsakliga momenten är:
– AIDA-modellen
– Media spend-fördelning för företag av varumärkesbyggande och säljdrivna aktiviteter
– Köpresan
– Övningsuppgift: hur du spenderar din mediabudget klokast

Del 3: Research (kampanjanatomin, del 1 av 4)
Vi bryter ner en framgångsrik Influencer Marketing i fyra delar och börjar med research. Hur hittar man egentligen influencers som passar ens varumärke? Vart vänder man sig, vilka verktyg är bäst lämpade att använda och vad ska man kolla efter för KPI:er för att avgöra om det är rätt profil eller inte?

De huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av kampanjprocessen för Influencer Marketing
– Frågorna du bör ställa innan du påbörjar en influencer-aktivering
– Bildjämförelser på bra och mindre bra samarbeten
– Genomgång av ett analysverktyg som hjälper till att analysera influencers räckvidd
– Genomgång av hur du detekterar falska följare
– Checklista att följa när man researchar influencers
– Instruktionsvideo

Del 4: Outreach (kampanjanatomin, del 2 av 4)
I detta avsnitt går vi igenom det som behövs göras när man hittat bra influencers man önskar samarbeta med. I första kontakten är det väldigt viktigt att avge ett professionellt intryck och i detta kapitel kommer du lära dig vad det innebär och vad du behöver ha med för information när du hör av dig för första gången till en eller flera influencers. Detta kapitel ser med andra ord till att du får svar från influencers och sticker ut från mängden (influencers får ofta samarbetsförfrågningar i sin mailbox, varför det är viktigt att sticka ut från mängden).

De huvudsakliga momenten är:
– Checklista över punkter att inkludera i det första mailet
– Exempel på utkast över det första mailet (nyttja det och gör om det till ditt eget)
– Avtal. Vad du behöver ha med i avtalet med influencers.
– Avtalsmall. Du får en mall i Docs-format som du kan använda dig av.
– Instruktionsvideo

Del 5: Förhandling (kampanjanatomin, del 3 av 4)
I detta avsnitt lär du dig förstå influencers värde. Ersättning kan se ut och fungera på olika sätt för olika varumärken och dessa delar går vi igenom, allt för att du skall spara så mycket pengar som möjligt. Ett lyckat samarbete grundar sig alltid i att båda parter är nöjda och förhandlingen är en viktig del i detta.

De huvudsakliga momenten är:
– Olika betalningsformer och modeller för influencers
– Exempel på influencers som skapar egna varumärken
– Instruktionsvideo

Del 6: Uppföljning (kampanjanatomin, del 4 av 4)
I detta avsnitt går vi igenom det kanske viktigaste av allt – utvärderingen av resultatet! En noggrann utvärdering av varje insats ger insikter för huruvida man skall fortsätta samarbetet eller inte, varför detta kapitel är avgörande för en lyckad influencer-kampanj.

De huvudsakliga momenten är:
– Lista över KPI:er att mäta baserat på olika kampanjmål
– Värdeskapande-triangeln: genomgång av lyckat samarbete (annonsör, avsändare, mottagare)

Del 7: Mätning & ROI – Return On Investment
Detta kapitel är en förlängning och fortsättning av det föregående kapitlet och innehåller modeller och verktyg för hur du kan räkna på vad du får tillbaka av din investering när du arbetar med influencers. Vi går igenom begreppet ROI och hur du kan applicera detta på Influencer Marketing.

De huvudsakliga momenten är:
– ROI: vad är det?
– Metod för att räkna ut ROI
– Genomgång av UTM-länkning (hur du sätter spårning på länkar och mäter försäljning)
– Exempelcase
– Kvantitativa och kvalitativa saker att ta i beaktning när du utvärderar resultatet
– ROI-mall (Google Sheets, en mall du kan kopiera och använda fritt)
– Övningsuppgift
– Instruktionsvideo

Del 8: Teknik och verktyg
Det finns en uppsjö av verktyg man kan använda sig av online för att effektivisera sina Influencer Marketing-insatser. Här går vi igenom de allra vanligaste som varumärken använder i Sverige.

De huvudsakliga momenten är:
– Genomgång av verktyg (lista)
– Videogenomgång av verktyget Beatly Connect (hur man hittar influencers)
– Instruktionsvideo för verktyg och tekniker

Del 9: Paid Social & Influencer Marketing
I detta verktyg går vi in på vad du kan göra ytterligare för att stärka effekten av dina influencer-samarbeten. Efter att man arbetat med Influencer Marketing kan man framgångsrikt nå ännu mer försäljning och bättre resultat genom att sy ihop det med sin betalda annonsering – något väldigt många stora och framgångsrika varumärken arbetar med.

De huvudsakliga momenten är:
– Influencer Marketing-tunneln (syftet med influencers och syftet med paid)
– Bildexempel och genomgång av Facebooks verktyg Brand Collabs Manager
– Hur du automatiskt får tillgång till räckvidds- och målgruppsdata hos influencers
– Hur du boostar inlägg med influencers som avsändare
– Bild- och videoexempel från influencer- och paid-samarbeten (Samsung, MAXI, Tibber)
– Videoinstruktion

Del 10: Sociala medier
Influencer Marketing grundar sig i att dra nytta av influencers för att bygga community, varumärke och driva försäljning. Det förutsätter däremot att man som varumärke har bra koll på sina egna sociala medie-kanaler!

Detta avsnitt är därför ämnat för hur du bör tänka kring dina egna kanaler för att öka attraktiviteten hos influencers att vilja samarbeta med ditt varumärke.

De huvudsakliga momenten är:
– UGC (användargenererat innehåll). Vad är det, och hur funkar det
– Bildexempel på Instagram-flöden som använder UGC och inte
– Engagement rate-jämförelser (UGC vs. inte UGC)
– Hur ditt flöde på sociala medier bör se ut

Del 11: Summering & Quiz
Kursen har närmat sig sitt slut så i detta kapitel summerar vi ihop helheten och bjuder in till ett quiz där man kan få 210 poäng genom att besvara ett 30-tal frågor (formulerade utifrån alla kapitel). Quizzet kan man gå flera gånger och ger insikter i vilka kapitel man bör plugga på ytterligare.

För frågor, önskemål eller feedback: alexander@beatly.com

Tryggt och säker betalning med Klarna. Få tillgång till kursen direkt.

Gå med i kursen

FAQ – Vanliga frågor

Hur lång tid tar kursen att genomföra?
Vi uppskattar att kursen tar mellan 5-10 timmar att genomföra. Mer tid tar det om du gör övningsuppgifterna och noggrant går igenom avtalsmallar, ROI-kalkyler med mera.

Hur länge har jag på mig att bli klar?
Vi har ingen tidsgräns på våra kurser. Om du köper kursen har du tillgång till den för alltid. 

Många av våra deltagare kommer tillbaka till kursen och använder den som en resurs långt efter att dom genomfört den. Vårt varmaste tips är att även du gör detta om det passar dig!

När startar kursen?
Kursen går helt på distans och har därför inget startdatum. Du börjar när det passar dig!

Har kursen någon sammankomst?
Nej. Hela kursen sker online på distans genom vår plattform. 

Krävs det någon förkunskap?
Nej, du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. Vi går alltid igenom grunderna innan vi går igenom mer avancerade koncept. 

Är kursen lärarledd?
Ja. Vår kurs i digital marknadsföring på distans är ledd av Alexander Gradin. Under kursens gång har du möjlighet att kontakta Alexander med kursrelaterade frågor. 

Hur ansöker jag till kursen?
Du behöver inte ansöka. Du köper istället kursen och får efter några minuter tillgång till kursplattformen. Sen är det bara att sätta igång med dina studier!

Får jag något bevis efter att ha genomfört kursen?
Ja, om du klarar av vårt certifieringstest får du ett certifikat som visar på din kunskap. Detta kan du med fördel ha med i ditt CV eller på LinkedIn. Du har flera möjligheter att klara av detta test.