Kurs i copywriting på distans

Den här kursen är till för dig som redan skriver, eller vill skriva kommersiellt. Kort och gott för dig för dig som redan kan, eller vill kalla dig själv för copywriter.

Kursen berör alla de huvudsakliga områden du behöver ha koll på i yrkesrollen som copywriter och ger dig en stadig grund att stå på och bygga vidare från.

Under kursens gång kommer du få ta del av relevant teori, få handfasta tips, göra praktiska övningar och inspireras av fantastiska case som gjorts av några av Sveriges bästa copywriters.

Efter avslutad kurs kan du titulera dig junior copywriter, och är redo för den långa skola andra med samma titel redan går.

Som copywriter blir du aldrig fullärd och ”klar”, men den här kursen ger dig en ordentlig skjuts på vägen.

I kursen går vi grundligt igenom följande områden:
Förväntningar och rollbeskrivning
Reklambranschen och dess beståndsdelar
Förutsättningarna för skrivandet
Briefen och dess komponenter
Copywriterns hantverk
Tonalitet och personligheter
Att skriva på engelska
Olika typer av reklamtexter och hur du skriver dem
Förutsättningar för att fortsätta utvecklas

Vem är kursen i Copywriting för?

Den här kursen är för dig som är intresserad av att skriva kommersiellt. Antingen har du redan smygstartat och jobbar idag med skrivande i någon form, eller så är du helt ny på området. Kursen ger utöver praktiska tips och övningar i hantverk och skrivande även en övergripande förståelse för kommunikation och lämpar sig därför även för dig som driver eget och funkar som en allt-i-allo.

För dig som jobbar med skrivande och vill utveckla din kompetens inom kommunikation och kommersiella texter.
Du kanske redans skriver mycket i din yrkesroll, men känner att du vill bli utvecklas och kunna axla ett större ansvar. Den här kursen ger dig grundläggande erfarenhet och förståelse för kommunikation och dess beståndsdelar med skrivandet i centrum. Med hjälp av praktiska tips och övningar kommer du lära dig att skriva och tänka kreativt, skapa mer och mer effektiva texter, bättre nå din målgrupp och väcka känslor längs med vägen.

För dig som är nyfiken på yrkesrollen, men saknar förkunskap.
Har du hört talas om yrkesrollen copywriter och tycker att det låter spännande? Då hittar du den grundläggande kunskapen du behöver här. Få en tydligare bild av rollen och branschen du kommer verka i, tillsammans med användbara verktyg för att utveckla hantverket som krävs hos en copywriter.

För dig som driver eget och vill förbättra din kommunikation.
Du kanske egentligen är bäst på någonting annat, men vill vara mer än ”bara” habil på att skriva med syfte att marknadsföra ditt företag på egen hand. Den här kursen ger dig inte bara en grund i det kreativa, kommersiella skrivandet utan ökar även din förståelse för kommunikation och reklam i stort.

Vad uppnår jag efter den här kursen?

Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse copywriterrollen och reklambranschen som omger den. Efter avslutad kurs kommer du behärska de breda penseldragen för att i sin tur påbörja nästa, livslånga, utbildning – själva jobbet i sig. För en copywriter kommer övning och erfarenhet alltid vara guld, och tack vare praktiska tips och övningar, tillsammans med grundlig teori kommer den här kursen ge dig ett ordentligt försprång på den resan.

En grundlig förståelse för yrkesrollen och dess olika ansvarsområden.

En grundlig förståelse för branschen, dina närmsta kollegor, alternativa arbetsplatser och hur du bör tänka när du tar dina första stapplande steg in på arbetsmarknaden.

Kunskap och förståelse för förarbetet som krävs innan du börjar skriva, och vilken roll du själv spelar i att skapa rätt förutsättningar för att göra bra jobb.

Praktiska råd och tidlösa övningar som hjälper dig att hantera de vanligaste utmaningarna i en copywriters vardag.

Förståelse för reklamkampanjens olika komponenter och hur du ska tänka när du skriver för olika ytor.

Handfasta tips och råd på hur du kan fortsätta utvecklas på egen hand efter kursens avslut.

Vad kan jag jobba med efter kursen?

Efter den här kursen har du allt du behöver för att kalla dig själv junior copywriter. Det innebär att du har den förförståelse som krävs för att bygga en portfolio och söka jobb med skrivandet som främsta hantverk inom kommunikationsbranschen, antingen på reklambyrå eller inhouse. Eller använda dina nyvunna kunskaper för ditt eget företags räkning.

Några vanliga jobbtitlar som du kan axla efter avklarad utbildning är:
Junior copywriter på reklambyrå
Junior copywriter på inhouseavdelning
Skribent
Kommunikatör
Marknadsförare

Kursansvarig: Lina Franzon

Lina jobbar som senior copywriter och har flera års erfarenhet på byråsidan i reklambranschen. Under den tiden har hon bland annat arbetat med några av Sveriges största företag såväl, mindre start-ups och ideella organisationer. Hon har även prisats med prestigefyllda priset Guldskrift och utsetts till årets copywriter av Guldnyckeln.

Du kan läsa mer om Lina här.

Läroplan

Utöver introduktionsdelen består den här kursen av sju delar med olika fokusområden.

Under kursens gång kommer du löpande få ta del av dokumentmallar, checklistor och praktiska tips. Vid praktiska delar kommer det alltid finnas tillhörande övningar, som du i sin tur kan fortsätta använda dig av långt efter kursens slut.  

Kursen nyttjar i huvudsak dessa medel för utlärning:

Inläsningsmaterial
Videomaterial
Reklamcase
Checklistor
Övningsuppgifter
Certifieringstest

Del 1: Intro

Den här delen kommer vi gå igenom kursen som helhet och även avsnitt för avsnitt, så att du ha en tydlig bild av vad som väntar framåt.

Del 2: Om rollen

Det här avsnittet fokuserar på rollen ur ett mer teoretiskt perspektiv. Vad innebär det egentligen att arbeta som copywriter och vilken typ av ansvar som kommer med rollen. Avsnittet består till största del av inläsningsmaterial, och inkluderar även en allmängiltig rollbeskrivning att ta med sig ut i arbetslivet.

De huvudsakliga delarna är:

–   Vilka är copywriterns ansvarsområden
–   Hur ser en vanlig dag ut
–   Viktiga egenskaper att nära
–   Rollbeskrivning

Del 3: Om reklambranschen

I det här avsnittet lyfter vi blicken och fokuserar på branschen i stort ur ett mer teoretiskt perspektiv. Vi berör olika typer av arbetsplatser, tittar närmre på dina framtida kollegor och deras olika ansvarsområden samt går igenom hur du ska tänka som ny i branschen.

 De huvudsakliga delarna är:

–   Om reklambranschen i stort
–   Olika typer av arbetsplatser för en copywriter
–   Dina närmsta kollegor och deras ansvarsområden
–   Att tänka på när du söker jobb
–   Så bygger du din portfolio

Del 4: Om förutsättningarna

Det här avsnittet handlar om jobbet som görs innan du faktiskt börjar skriva, och som är helt avgörande för hur slutresultatet sedan blir. Fokus ligger på fyra viktiga komponenter; brief, målgrupp, research och problemformulering.

De huvudsakliga delarna är:

–   Vad är en brief och varför behövs den?
–   Genomgång av briefmall
–   Så definierar du din målgrupp
–   Formulering av kommunikationsproblemet

Del 5: Om hantverket

Bortom själva skrivandet handlar yrket till stor del om inställning. Om hur du ser på kommunikation och dess uppgift. Det här avsnittet handlar därför om just det och syftar till att ge dig en rad ”budord” att jobba efter.

De huvudsakliga delarna är:

–   Kvalitétssäkra dina texter
–   Skillnaden mellan information och kommunikation
–   Lär dig hitta kärnan
–   Förhållningssätt till skrivandet

Del 6: Om skrivandet

Det här är det mest praktiska avsnittet. Vi kommer ta upp fyra av de vanligaste utmaningarna du som copywriter ställs inför, och genom övningar och case öva på hur du kan hantera dem framgångsrikt.

De huvudsakliga delarna är:

–   Tonalitet och personlighet
–   Att skriva kort och koncist
–   Att skriva på engelska
–   Så väcker du känslor med dina texter

Del 7: Texter du kommer skriva

I det här avsnittet kommer vi gå igenom några av de vanligaste reklamtexterna du kommer skriva som copywriter och hur du ska tänka när du tar dig an dem.

De huvudsakliga delarna är:

–   Printannonsering
–   Utomhusreklam
–   Banners
–   Reklamfilm
–   Audio
–   Nativeannonser
–   Webbtexter
–   Sociala medier

Del 8: Tiden efter kursen

I det sista och avslutande avsnittet kommer vi fokusera på hur du kan fortsätta utvecklas som copywriter efter kursens slut. Avsnittet innehåller en rad länkar och lästips, men också en uppmuntran kring det här med förebilder.

De huvudsakliga delarna är:

–   Så håller du dig uppdaterad på vad som händer i branschen
–   Branschtävlingar, en inspirationskälla
–   Bra böcker för en copywriter
–   Hitta en mentor eller förebild

Köp kursen tryggt med Klarna.

Gå med i kursen nu

FAQ – Vanliga frågor

Hur lång tid tar kursen att genomföra?
Vi uppskattar att kursen tar mellan 25-40 timmar att genomföra. 

Hur länge har jag på mig att bli klar?
Vi har ingen tidsgräns på våra kurser. Om du köper kursen har du tillgång till den för alltid. 

Många av våra deltagare kommer tillbaka till kursen och använder den som en resurs långt efter att dom genomfört den. Vårt varmaste tips är att även du gör detta om det passar dig!

När startar kursen?
Kursen går helt på distans och har därför inget startdatum. Du börjar när det passar dig!

Har kursen någon sammankomst?
Nej. Hela kursen sker online på distans genom vår plattform. 

Krävs det någon förkunskap?
Nej, du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. Vi går alltid igenom grunderna innan vi går igenom mer avancerade koncept. 

Är kursen lärarledd?
Ja. Vår kurs i digital marknadsföring på distans är ledd av Lina Franzon. Under kursens gång har du möjlighet att kontakta Lina med kursrelaterade frågor. 

Hur ansöker jag till kursen?
Du behöver inte ansöka. Du köper istället kursen och får efter några minuter tillgång till kursplattformen. Sen är det bara att sätta igång med dina studier!

Får jag något bevis efter att ha genomfört kursen?
Ja, om du klarar av vårt certifieringstest får du ett certifikat som visar på din kunskap. Du har flera möjligheter att klara av detta test.