Kurs i e-handel och digital marknadsföring i Kina på distans

I den här kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om Kinas digitala marknad och en förståelse för vad som gjort Kina till världens största e-handelsmarknad idag. Vi går igenom hur det digitala ekosystemet i Kina är uppbyggt och hur de mest populära kinesiska plattformarna används av såväl varumärken som konsumenter.

Kursen fokuserar på att ge både en teoretisk förståelse för Kinas e-handel- och digitala marknadsföringsstrategier men också praktiska tips på hur ditt företag kan etablera sig på den kinesiska marknaden. Förhoppningen är också att kursen kommer ge dig nya idéer och inspiration till hur de kinesiska digitala trenderna kan appliceras inom svensk e-handel och marknadsföring. 

Efter avklarad kurs kommer du att kunna projektleda ditt företags e-handelssatsning på den kinesiska marknaden och/eller kunna applicera praktiska tips från Kinas digitala marknad i er svenska e-handelsstrategi.  

I kursen går vi grundligt igenom följande områden:

 • Kinas digitala utveckling
 • Konsumentbeteenden online
 • Kinesisk affärskultur
 • Kinesiska digitala plattformar och dess funktioner
 • Det kinesiska digitala ekosystemet och hur det hänger ihop
 • Hur man arbetar med digitalt innehåll i Kina
 • Kinesiska shoppingfestivaler (t.ex. Double 11)
 • Livestreaming
 • Hur gamification och group buying används för att engagera kunder
 • KOLs och korta videos
 • E-handelstrender som ex. New Retail & Social Commerce
 • Hur man hittar lokala samarbetspartners
 • Praktiska tips inför en Kina-etablering

Betala kursen säkert och enkelt med Klarna.

Köp kursen

Vem är kursen i “E-handel och digital marknadsföring i Kina” för?

Vår kurs passar företag som är intresserade av att sälja online i Kina och/eller vill få inspiration till hur de kinesiska digitala trenderna kan användas inom e-handel och marknadsföring på den svenska marknaden. Kursen passar även personer som är allmänt nyfikna på kinesisk e-handel och vill få grundläggande kunskap om marknaden. Nedan listar vi några av de roller som skulle passa för att gå denna kurs.

– För dig som driver/arbetar på ett företag och är intresserad av att sälja online i Kina
Du arbetar på ett företag som funderar på att expandera till Kina men saknar kunskap om Kinas digitala marknad. I den här kursen får du en grundläggande förståelse för hur marknaden fungerar och vad ditt företag behöver göra för att kunna ta sig an den kinesiska marknaden på bästa sätt. 

– För dig som driver/arbetar på ett företag och vill få tips om hur Kinas digitala trender kan användas i en svensk e-handels kontext
Du arbetar på ett företag som för närvarande inte har några planer på att expandera till Kina men är intresserade av hur det kinesiska digitala ekosystemet är uppbyggt och hur man arbetar med digitalt innehåll i Kina. I den här kursen får du inspiration till hur de kinesiska digitala trenderna kan appliceras i en svensk e-handels kontext.

– För dig som arbetar med e-handel och/eller digital marknadsföring och vill lära dig mer om hur detta fungerar i Kina
Du arbetar med e-handel och/eller digital marknadsföring på något vis men har ingen eller lite kunskap om hur man arbetar med detta på den kinesiska marknaden. Den här kursen ger dig nya perspektiv på hur man kan arbeta med digitala plattformar och digitalt innehåll. 

– För dig som är allmänt intresserad av Kinas digitalisering och vill lära dig mer om ämnet
Du är intresserad av Kinas digitala utveckling och allmänt nyfiken på hur det kinesiska digitala ekosystemet fungerar. Den här kursen ger dig en ökad kunskap om Kinas digitala marknad.

Vad uppnår jag efter den här kursen?

 • Förståelse för Kinas digitala tillväxt
 • Kunna differentiera svenskt och kinesiskt konsumentbeteende
 • Kunskap om hur man navigerar på de största kinesiska plattformarna
 • Grundläggande förståelse för hur man skapar en kinesisk produktsida och arbetar med digitalt innehåll i Kina
 • Kunna särskilja det unika i kinesiska säljkampanjer
 • Kunskap om hur en tids- och actionplan kan se ut för en digital etablering i Kina
 • Grundläggande kunskaper för att kunna projektleda en e-handelssatsning i Kina

Kursansvariga: Emma Hellbom Ajoje & Helena Svensson, Empress Consulting

Emma och Helena har över 15 års erfarenhet från Kina och den kinesiska marknaden. De har tidigare arbetat med att driva västerländska varumärkens e-handelsbutiker i Kina på marknadsplatser som Tmall och JD. Idag driver de konsultföretaget Empress Consulting som utbildar och ger råd till svenska företag om kinesisk e-handel och digital marknadsföring.

Läs mer om alla kursansvariga här.

Läroplan

Kursen delas in i 6 olika moment och tillhörande delmoment.

Kursen nyttjar i huvudsak dessa medel för utlärning:

 • Inläsningsmaterial
 • Videomaterial
 • Bildförklaringar
 • Övningsuppgifter
 • Certifieringstest
 • Quiz

Avsnitt 1: Kinas digitala utveckling
I den här introducerande delen av kursen får du en bakgrund till vad som lagt grunden för Kinas digitala utveckling och vad som lett fram till att Kina är världens största digitala marknad idag.

Huvudsakliga moment:
Kinas digitala utveckling – hur började det och vad har hänt under resans gång?
Digitala aktörer som varit betydande för den digitala utvecklingen i Kina 

Avsnitt 2: Konsumentbeteenden och kinesisk kultur
I den här delen av kursen får du lära dig om vad som särskiljer kinesiskt konsumentbeteende och på vilket sätt den kinesiska kulturen präglar det digitala innehållet.

Huvudsakliga moment:
Vilka är de kinesiska konsumenterna?
Konsumentbeteenden online
Hur du når de kinesiska konsumenterna
Skillnader mellan Sverige och Kina 
Kinesisk affärskultur

Avsnitt 3: Kinas digitala plattformar
I den här delen av kursen får du en grundläggande genomgång av de mest populära kinesiska digitala plattformarna och dess roll i det digitala ekosystemet.

Huvudsakliga moment:
Genomgång av kinesiska digitala plattformar (t.ex. Tmall, Taobao, JD, Xiaohongshu, Douyin, Baidu, WeChat) 
Hur plattformarna fungerar 
Hur varumärken kan använda plattformarna i sälj- och marknadsföringssyfte 

Avsnitt 4: Digitalt innehåll på den kinesiska marknaden
I den här delen får du en förståelse för hur man arbetar med digitalt innehåll i Kina och vad som är populärt innehåll hos de kinesiska konsumenterna. Vi går även igenom hur man bygger en onlinebutik och hur man skapar en produktsida i kinesisk stil.

Huvudsakliga moment:
Digitalt innehåll (content) i Kina
Uppbyggandet av kinesisk online butik: landningssida och produktsida
Hur man använder storytelling i sin digitala marknadsföring 
Hur man skapar en WeChat artikel
Paketering – en viktig marknadsföringskanal

Avsnitt 5: E-handels- och marknadsföringstrender i Kina
I den här delen får du kunskap om de största trenderna inom e-handel- och marknadsföring på den kinesiska marknaden.

Huvudsakliga moment:
Social Commerce
Livestreaming
KOLs och korta videos 
Kinesiska shoppingfestivaler 
Kinas viktigaste digitala kampanjdagar (t.ex. Double 11) 
New Retail – gränserna för online och offline suddas ut 
C2M – consumer to manufacturer 

Avsnitt 6: Digital etablering i Kina
I den här delen av kursen får du en grundläggande kunskap om vad som krävs för en digital etablering i Kina och hur man planerar sin lansering på bästa vis.

Huvudsakliga moment:
Förutsättningar för att sälja online i Kina 
Hitta rätt lokala samarbetspartners 
Bestäm säljmodell
Tids- och actionplan för en lansering  

FAQ – Vanliga frågor

Hur lång tid tar kursen att genomföra?
Vi uppskattar att kursen tar mellan 15 och 20 timmar att genomföra. 

Hur länge har jag på mig att bli klar?
Vi har ingen tidsgräns på våra kurser. Om du köper kursen har du tillgång till den för alltid. 

Många av våra deltagare kommer tillbaka till kursen och använder den som en resurs långt efter att dom genomfört den. Vårt varmaste tips är att även du gör detta om det passar dig!

När startar kursen?
Kursen går helt på distans och har därför inget startdatum men. Du börjar när det passar dig!

Har kursen någon sammankomst?
Nej. Hela kursen sker online på distans genom vår plattform. 

Krävs det någon förkunskap?
Nej, du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. 

Är kursen lärarledd?
Ja. Vår kurs i digital marknadsföring på distans är ledd av Emma Hellbom Ajoje och Helena Svensson. Under kursens gång har du möjlighet att kontakta oss båda med kursrelaterade frågor. 

Hur ansöker jag till kursen?
Du behöver inte ansöka. Du köper istället kursen och får efter några minuter tillgång till kursplattformen. Sen är det bara att sätta igång med dina studier!

Får jag något bevis efter att ha genomfört kursen?
Ja, om du klarar av vårt certifieringstest får du ett certifikat som visar på din kunskap. Du har flera möjligheter att klara av detta test. 

Betala kursen säkert och enkelt med Klarna.

Köp kursen