Persona Gratismall – Skapa en persona

februari 10, 2021 4:08 e m Published by Leave your thoughts

Vad är en persona?

Personas är specifika beskrivningar av en målgrupp uttryckta genom fiktiva personer baserade på data. 

Företag skapar personas för att förenkla processer samt för att på ett enklare sätt sätta sig in i vad kunden faktiskt vill ha.

Några huvudsakliga användningsområden för personas är:

 • Målgruppsidentifiering och målgruppshantering
 • UX-produktutveckling
 • Design
 • Strategiska beslut
 • Marknadsföring: Hjälper till att rikta din marknadsföring på rätt sätt

Skapa en persona

Målgruppsdata

Personas ska alltid vara byggda på faktisk data. 

En persona är ett verktyg för att fatta grundade beslut. Utan en förankring i målgruppsdata, blir din persona snabbt verkningslös.

Se till att minst basera din persona på en datakälla, men flera i kombination är att rekommendera.

Identifiera områden

Med grund i din målgruppsdata bör du identifiera en eller flera målgrupper. 

Det är inom dessa områden som du bör basera dina personas. 

Se till att fokusera på att bygga arbetet på noga utvalda målgrupper. 

Företag har ofta flera målgrupper. 

Varje persona som du gör bör således representera en specifik målgrupp.

Målsättning

Jobba gärna med tydliga målsättningar när du skapar dina personas. 

Det är enkelt att genomföra personas som sedan lämnas till glömska. 

Aktivera istället dina personas direkt, med handlingsplaner och integreringar som aktivt påverkar företaget – Om det så är affärsstrategiska beslut som ska tas, eller förtydligande om målgruppen som skall marknadsföras mot. 

Vem är din persona?

Baserat på din målgruppsdata och ditt valda område så kan du svara på dessa frågorna (så gott det går, generalisera något) för att närmare identifiera vem din persona är:

 • Vad heter hen?
 • Vad har hen för kön?
 • Hur gammal är hen?
 • Har hen familj?
 • Vilka intressen har hen?
 • Vad gör hen (jobb, erfarenheter etc)?
 • Vad söker hen på?
 • Vilka tekniska hjälpmedel använder sig hen av?
 • Vart bor hen?
 • Hur bor hen (villa, lägenhet, kollektiv)?
 • Vilka varumärken associeras hen med?

Med svar på frågorna har du grundstommen till din persona. 

Följande steg ämnar att göra din persona mer verklig.

Din personas bakgrund

Utifrån den data du samlat in och frågorna du besvarat så kan du ge din persona en bakgrund och en historia. 

En persona ska efterlikna en verklig person, och ska i hög grad tilltalas som en person. 

Genom att ge din persona en bakgrundshistoria gör du hen enklare att relatera till.

Din personas motivationer

Baserat på olika beteenden som din målgruppsdata visar på så kan du beskriva din personas vilja och vilka motivationer som hen har. 

Med din personas motivation kan du enklare få en bild av vilket beteende du kan förvänta dig utav hen.

Förankra din persona

För att förankra en persona krävs en väl genomförd process och en tydlig bild av vem personan är. 

Målet är att ha en verklig person som företaget i sin helhet kan referera till.

“Vi borde lägga till den här funktionen för att den passar Emma (personan)”.

“Om vi marknadsför med det här budskapet pratar vi mer direkt med Johan (personan)”.

För att göra detta måste er persona upplevas verklig – se därför till att skapa en persona, inte bara utifrån datan, utan med bilder och dylikt som enklare kan få hen att kännas som en del av din organisation – och än mer din målgrupp.

Om du jobbar med en förankrad persona i din organisation, se till att ställa frågor såsom:

 • Hur passar den här produkten/tjänsten in på hen?
 • Vad vill hen ha?
 • Hur borde vi kommunicera med hen?
Exempel på en persona.

Övning: Skapa en persona

I den här övningen skapar du minst en persona för din verksamhet. 

Se till att din persona bygger på målgruppsdata. 

Om din verksamhet har flera målgrupper, skapa flera personas för att möta dom olika målgrupperna. 

Dina personas kommer hjälpa dig att rikta din marknadsföring senare. 

Om du känner att du inte har tillräckligt med data för olika punkter, vänta med dom till ett senare tillfälle. 

I många fall kan det handla om att du behöver samla mer data för att veta mer säkert vilka dina personas är.

1. Ge din persona en identitet

Svara på frågorna:

 • Vad heter hen?
 • Vad har hen för kön?
 • Hur gammal är hen?
 • Vart bor hen?
 • Hur bor hen?
 • Har hen familj?
 • Vilka intressen har hen?
 • Vad gör hen (jobb, erfarenheter etc.)?
 • Vad söker hen på?
 • Vilka tekniska hjälpmedel använder sig hen av?

2. Skriv en bakgrundshistoria

Utifrån vem din persona är, ge hen en bakgrundshistoria. 

På sätt kommer hen kännas mer verklig.

3. Skriv ned din personas motivationer, behov och rädslor

Vad motiveras din persona av? 

Vad har din persona för behov? 

Vad har din persona för rädslor? 

Försök här att beskriva ledtrådar till din personas beteende.

4. Designa din persona

Utöver att hitta en bild som passar din persona, så bör du även skapa ett grafiskt uttryck som passar din persona.

Mall att ladda ned

Nedan ser du en mall som jag skapat som du kan utgå ifrån. 

Du kan ladda ned mallen här (mallen är gjord i Keynote).

En mall som du kan använda för att skapa en persona.

Texten är skriven av Simon Myringer. Kursledare på kursen i digital marknadsföring.

Categorised in:

This post was written by Simon Myringer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *