Vad är display­marknads­föring?

december 1, 2019 11:09 e m Published by Leave your thoughts

Den vanligaste formen av annonsering, display, är en av stommarna till internet. 

Displayannonsering handlar i grunden om att publicister erbjuder annonseringsutrymme till annonsörer. 

En annonsör kan på så sätt marknadsföra sig på sidor som dom finner relevanta och tror att deras målgrupp finns på. 

Förutom att köpa annonsytor på andra sidor brukar sajtägare också marknadsföra sina tjänster/produkter på sina egna sajter också. 

Barters (byteshandel) också vanligt förekommande.

Målsättning

Då det finns otroligt mycket annonsutrymme, totalt, är det sannolikt att du som digital marknadsförare både köper och ev. även säljer utrymme från din sajt. 

Med detta i åtanke är det viktigt att känna till dom möjligheter och begränsningar som annonsering medför. 

Idag finns en hög reklamtrötthet

Med reklamtrötthet kommer brist på direkta resultat. 

Annonser säljs på pris om 1000 visningar då det krävs många visningar för att få en effekt (såsom klick).

Du kan läsa mer om “banner blindness” eller reklamtrötthet och hur du kan förhindra det hittar du här.

Det är med detta i åtanke som det är centralt att känna till displayannonserings varumärkesbyggande potential. 

Samtidigt är bristen stor när det kommer till konvertering. 

Om du sätter konverteringsdrivande målsättningar för din displayannonsering, se till att dom är baserade på dom kostnader som du kan förvänta dig. 

Om det fortfarande är ekonomiskt försvarbart att annonsera till trots kostnaderna, fortsätt, överväg annars att annonsera i andra mer konverteringsdrivande kanaler.

Annonsformat

Displayannonsering bygger på flera standardiserade annonsformat. 

Dessa format sätts i Sverige av IAB. 

Tillsammans med dom svenska formaten finns det flera internationella standardformat. 

Dom internationella formaten används i över 80% av all annonsering enligt IAB.

Måtten på annonsformat är i vissa fall beständiga men kan ändras från år till år, liksom bero på sajternas begränsningar i annonsyta. 

Några vanliga annonsformat är:

  • Leaderboard
  • Wide skyscraper
  • Medium rectangle
  • Rectangle
  • Panorama
  • Widescreen
  • Modul
  • Insider
  • Takeover

Du kan läsa om alla format här.

Olika publicister kan sätta olika krav på dina annonser, se därför till att alltid minst följa dom riktlinjer som sätts av IAB. 

Vanligen har publicister ett mediekit på sin hemsida som rör de tekniska riktlinjerna rörande digitala format.

Impressions

Antalet visningar eller impressions är det fundamentala volymmåttet inom displayannonsering. 

När du handlar displayannonser, se till att styra antalet impressions som du har till varje användare. 

Ett annat ord för detta är frekvensstyrning. 

Facebook själva hanterar enorma volymer annonser hävdar att 3 visningar per användare är den bästa mängden för att uppnå dom flesta målsättningarna. 

Användare som visas en annons för många gånger riskerar att tröttna på varumärket istället. 

Observera att i estimeringen av antal impressions som du kan köpa (som du vanligtvis får av publicisten) behöver du som köpare vara tydlig rörande frekvensstyrning. 

Hur många gånger vill du att en användare ska se din annons? 

Antal impressions möjliga hos publicisten styrs av hur många gånger denne kan visa just dina annonser. 

Inventory (svenska: lager)

Det samlade antalet impressions som finns tillgängligt för annonsering är publicistens inventory (eller lager). 

Om en publicist har flera annonsytor på en och samma webbsida kommer impressions räknas gånger det antalet och alltså avviker trafikdata ur annonssystem från sajtmätning (såsom Google Analytics). 

Företag gillar att blåsa upp siffrorna med inventory, i form av hur många som besöker dess sidor i mediekit/mediekommunikation, eller ange annonssystemets data istället för att referera till sajtmätning. 

Det finns flera sidor som presenterar data från olika sidor och dess inventory eller antal besökare. Tre av dessa är Kiaindex.seKantarsifo.se och Ocast.com

Prissättning

Displayannonsering prissätts oftast med en kostnad per 1000 (CPM). 

På grund av dom höga volymerna av impressions som finns, och den ofta uteblivna effekten innebär att priserna skjuts upp. 

Ibland kan ditt CPM pris vara så lågt som 6 kronor. 

Motsvarande kostnad per visningar är 0,006 kronor.

Om du har en fungerande och effektiv mätning på din displayannonsering, kan CPM fungera som mått. 

Fundera annars på att konvertera dina CPM priser till mer konkreta pris mått som CPC (kostnad per klick) eller CPA (kostnad per konvertering). 

I vissa fall kan du handla med CPC och CPA, om du har en god förståelse om ditt livstidsvärde, så kan det vara ett mer effektivt sätt att handla annonser.

Analys

På grund av att displayannonsering i första hand är varumärkesbyggande blir det ofta svårt att mäta effekten av annonserna. 

Se därför till att vara extra noga med vad du förväntar dig för resultat med din annonsering.

För att optimalt mäta displayannonser, undersök i första hand:

Totalt antal impressions – hur många gånger din annons har laddats i en skärm (det innebär inte exakt antal personer/ögon).

Antalet klick – hur många har interagerat med dina annonser? Undersök samtidigt vad din CPC Är.

CTR (Click through rate) – vad är andelen som har klickat på din annons?

Viewability (svenska: synlighet) – synligheten av din annons är direkt kopplad till impressions. I vissa fall garanteras en viss synlighet (det är bättre ju synligare ett format är). Standards i Sverige är framtagna inom IAB, riktvärdena är att minst 50% av annonsytan har varit i den synliga delen av webbläsaren i minst en kontinuerlig sekund.

Frekvens – Hur många gånger har annonsen visats per användare.

Konverteringar (om applicerbart) – Om du har konverteringar att följa, räkna hur många som konverterar från dina annonser samt vad din konverteringskostnad är.

Eyetracking – mätning av antal ögon som annonsen faktiskt har exponerats för. Det går att att koppla ihop med displayannonsering men är inte vanligt förekommande.

Adblockers

Till många användares fröjd finns adblockers (exempelvis Adblock Plus). 

Adblockers påverkar inte annonsörer särskilt mycket, dom som är användare, dyker inte upp i publicisters inventory. 

Dock är det centralt att känna till att adblockers finns och att dom i hög grad påverkar annonsmarknaden.

Idag använder runt ¼ av alla i Sverige adblockers. 

Du kan läsa mer om vad det innebär här.

Om du även är publicist finns riktlinjer som IAB har tagit fram för hantering av adblockers, du kan läsa om dom här.

Nativeannonsering

Att annonsera med innehåll relevant för en specifik sida och/eller yta på en sida kallas nativeannonsering. 

Native annonsering är ett sätt att öka trovärdigheten genom att få med sig en del av publicistens varumärke. 

IAB har tagit fram en bra guide för native annonsering som du hittar här.

Det börjar komma fler och fler verktyg som fungerar som annonsplattformar för nativeannonsering. 

Om du är nyfiken att undersöka några sådana kan du testa:

Categorised in:

This post was written by Simon Myringer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *